Syster Klara Karlsson 1961.

Det är nästan ett halvår sedan som läkaren lät mig få veta att jag inte längre var önskad i undersökningsrummet under patient- möten. Han menade att mina blickar varit allt för kritiska och att jag skulle insinuerat att något otillbörligt skedde under undersökningarna. Igår låste han dörren när han träffade en patient från flickskolan. Jag har talat om detta med de andra systrarna och vi är alla överens om att något inte står rätt till. Vi har hört oss för hos kollegiet och det är inte tillåtet att låsa dörren vid patientmöten. Jag önskar att det fanns något jag kunde göra, för flickornas skull, jag önskar det fanns någon vi kunde vända oss till berätta vad han gör mot dem. Men det finns inget vi kan göra, sjuksystrar kan ju inte skita ner en läkare hur som helst.

Linn Möller

Linn Möller är en liten otäck typ, verksam inom film, scenkonst och som manusför­fattande. Hon är hemma i Stockholm och Malmö. Efter en brokig karriär inom nästan allt har hon nu landat med ena foten i humorn och den andra i ångesten. Förutsättningarna för kreativt arbete är enligt Linn politik, viss urballning och gott samarbete.

Linn Möllers intervju här