Estetiska programmet | Teater (ES)

© Västanå Teater. Foto: Lars Jacob Jakobsson

Högskoleförberedande program

ESTETISKA PROGRAMMET

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

De inriktningar som erbjuds inom estetiska programmet
på Broby Grafiska är:

Bild och formgivning – Design
Estetik och media – Fotografi | Film & tv-produktion
Teater – i samarbete med Västanå teater

 

TEATER – I samarbete med Västanå Teater

Teater är mötet mellan aktör och publik, här och nu. Ämnet är till sin uppbyggnad en mötesplats för de konstnärliga uttrycksformer som samverkar i en teaterföreställning.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom teater ur olika perspektiv där berättelsen och berättaren står i fokus. Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt att uppleva och tolka såväl dina klasskamraters gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.

Inriktningen teater erbjuds i samarbete med Västanå Teater.

Berättande teater

Västanå Teater har genom åren utvecklat en alldeles unik form av berättarteater där den folkliga musiken och dansen, vid sidan av berättandet, utgör grundpelarna.

Den berättande teaterformen vill genom myten, sagan och poesin föra in publiken i en magisk värld. I det förhöjda berättandet behövs ett tätt samspel mellan skådespelare, dansare och musiker.

Du kommer att få förståelse för den berättande teatern och dess konstnärliga form. Tyngdpunkten ligger på praktisk kunskap i den berättande teaterns konstnärliga gestaltning.

Exempel på områden där särskilt fokus kommer läggas är; scenisk gestaltning, folklig musik, röst- och talteknik, folklig dans, rörelse, fokus och energi samt texttolkning.

Västanå Teater

Västanå Teater är sedan 2009 regionteater för Värmlands län och därmed en länsinstitution. Under sommarhalvåret spelar teatern på sin egen hemmascen, Berättarladan, i Sunne. Varje sommar besöker ca 20 000 personer föreställningarna. Västanå Teater har satt upp pjäser av exempelvis Lagerlöf, Strindberg, Ibsen och Shakespeare.

Under vinterhalvåret turnerar Västanå Teater över hela landet och sammanlagt spelas mellan 80-100 föreställningar per år. Konstnärlig ledare och teaterchef är Leif Stinnerbom.

Lokaler

Teaterutbildningen anordnas i samarbete med Västanå Teater vars lokaler ligger sida vid sida med skolans. Undervisningen kommer ske både på skolan och i teaterns lokaler samt vid vissa tillfällen även i Berättarladan i Rottneros park.

 

KURSER

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2 – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
eller Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

Programgemensamma ämnen 150 poäng

Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

Inriktning teater 400 poäng

Scenisk gestaltning 1
Scenisk gestaltning 2
Scenisk gestaltning 3
Teaterteori

Programfördjupning teater 500 poäng

Fysisk teater
Sceniskt karaktärsarbete 1
Sceniskt karaktärsarbete 2
Scenografi, mask och kostym
Röst

Individuellt val 200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

 

Högskoleförberedande program

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du en god grund för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Programmet omfattar ­­2 500 gymnasiepoäng. I genomsnitt motsvarar en veckas heltids­studier 25 gymnasie­poäng.

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program  måste du ha godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt nio ämnen till, det vill säga sammanlagt tolv.

Högskoleförberedande examen

Högskoleförberedande examen får du när du slutfört dina gymnasiestudier med godkänt i minst 90%, inklusive godkänt gymnasiearbete, godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Denna examen ger behörighet att läsa vidare inom högskolan.

Betyg

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygsstegen är A, B, C, D, E och F, där A-E är godkända betyg och F är icke godkänt. Närvaron är obligatorisk inom gymnasieskolan och en förutsättning för goda studieresultat.

Individuellt val med utökade möjligheter

­Individuellt val omfattar 200 poäng. ­Du kan välja kurser utifrån intresse som inte ryms inom programmet eller välja att fördjupa dig inom programmet. Individuella valet görs fritt ur skolans erbjudna utbud. Kurserna startar beroende av antal intresserade elever.

Gymnasiearbete

I gymnasiearbetet ska du visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området. Kursen är på 100 poäng.

 

 

ANMÄLNINGSKOD

Estetiska programmet – Teater

Kommunkod: 1766 Broby Grafiska Utbildning
Studievägskod: ESTEA

 

Ladda ner informationsblad för utbildningen.

 

Välkommen till Broby Grafiska

Broby Grafiska erbjuder en utbildning i en attraktiv studiemiljö,  där näringslivet och internationella nätverk är en del av vardagen. Här kan du utveckla ditt kreativa skapande genom hela kedjan från idé till förverkligande. Här finns alla möjligheter att ha riktigt roligt, utvecklas och knyta egna kontakter!

Du som elev är viktigast för oss

Under dina tre år på Broby Grafiska är du som elev i fullt fokus. Vi har ett sammansvetsat lärarteam nära dig som stöttar och vägleder dig till att finna och utveckla din vilja och drivkraft.

Elevboende – bostadsgaranti

Sunne kommun har bostadsgaranti för nyinflyttade gymnasieelever. Vi arbetar för att skapa trygghet kring elevernas boende. Varje vardag kl 16.00 serveras middag i matsalen på Broby Grafiska för elever som förbeställt detta.
Läs mer om elevboendet.

Maria Bronstedt, fritidsledare och ansvarig vid elevboendet.
Telefon: 0565 – 179 06, 070-358 88 10

 

Kontakt

Kristian Thorén , studie- och yrkesvägledare
syv@brobygrafiska.se
0565-163 93, 070-190 35 24
Växel 0565-179 00

Linnea Benneberg, Teaterpedagog Västanå Teater
linnea@vastanateater.se
Telefon: 0565-68 82 80

 

Läs magasin om Sunne gymnasieskolor.
Artikel om Västanå teater och Estetiska programmet – Teater finns på s 22-23.

 

© Krepart

© Krepart