Grafisk produktion | Originalare (IN)

© Krepart

© Krepart

Industritekniska programmet

Riksrekryterande yrkesprogram med yrkesutgångar

A Originalare
B Tryckare

 

Du omges av grafiska produkter

Vår vardag är fyllt av produkter som har med grafisk produktion att göra: t ex förpackningar, reklam, böcker, affischer, digitala  medier etc. Första året är ett basår då du lär dig helheten i den grafiska branschen och de grafiska grunderna: färglära, bokstävernas språk, grafisk formgivning och att trycka trycksaker – från idé till färdig produkt. Inför år två väljer du mellan yrkesutgångarna tryckare och originalare.

A Originalare

Denna yrkesutgång ger dig kunskaper om grafisk formgivning och produktion av trycksaker – från idé till färdig produkt. Du skapar olika trycksaker och arbetar med programvarorna Illustrator, Photoshop och InDesign, för att rita, redigera bilder, sätta samman text och bild. Känsla för färg och form, kreativitet och teknikintresse är egenskaper som passar för dig som vill arbeta med grafisk formgivning.

Att göra en produkt som ska tryckas

Som originalare har du en nyckelroll på reklambyråer, reproföretag och tryckerier. Du färdigställer skisser, idéer och utkast till färdiga produktioner. Dessutom lär du dig att välja rätt färger, tryckmetod, papper och format så att det går att trycka utan problem. Om du vill bli Art director eller illustratör är originalare ett steg på vägen.

 

KURSER

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1a:1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p0äng

Industritekniska processer 1
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1

Inriktning produkt och maskinteknik 300 poäng

Datorstyrd produktion 1
Produktionsutrustning 2
Produktutveckling 1

Programfördjupning Originalare 900 poäng

Grafisk produktion 1
Grafisk kommunikation 1
Grafisk kommunikation 2
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller
Grafisk illustration
Fotografisk bild 1
Original, reproduktion och prepress
Entreprenörskap 1
Engelska 6

Individuellt valt 200 poäng

Utökad studieplan för högskoleförberedande examen
200 poäng

Garanterade kurser:
Svenska 2
Svenska 3

Gymnasiearbete  100 poäng

Arbetsplatsförlagt lärande, APL 15 veckor

 

Yrkesprogram

Grafisk medieproduktion är ett yrkes­program och omfattar ­­2 500 gymnasiepoäng. Poängtalet utgår från att en veckas heltids­studier motsvarar i genomsnitt 25 gymnasie­poäng. Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för ett specifikt yrke. Du blir trygg i din yrkesroll och har möjlighet att börja jobba direkt efter utbildningen.

För att ha behörighet till ett yrkesprogram måste du ha godkänt i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta.

Yrkesexamen

När du slutfört dina gymnasiestudier med godkänt i minst 90% får du en yrkesexamen. Du ska dessutom ha gjort ett godkänt gymnasiearbete, godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 samt ytterligare 400 poäng inom de programgemensamma karaktärsämnena. En yrkesexamen ger behörighet att läsa vidare inom yrkeshögskolan.

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden, vilket innebär att du läser två extra kurser, Svenska 2 och Svenska 3. En annan möjlighet är att läsa en yrkeshögskoleutbildning efter examen.

Betyg

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygsstegen är A, B, C, D, E och F, där A-E är godkända betyg och F är icke godkänt. Närvaron är obligatorisk inom gymnasieskolan och en förutsättning för goda studieresultat.

Individuellt val med utökade möjligheter

­Individuellt val omfattar 200 poäng. ­Du kan välja kurser utifrån intresse som inte ryms inom programmet eller välja att fördjupa dig inom programmet. Individuella valet görs fritt ur skolans erbjudna utbud. Kurserna startar beroende av antal intresserade elever.

Gymnasiearbete

I gymnasiearbetet ska du visa att du är förberedd för att arbeta inom grafiska branschen. Gymnasiearbetet kan utföras i företagsliknande arbetsformer. Kursen är på 100 poäng.

Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På ett yrkesprogram är 15 veckor av utbildningen praktik på ett eller flera företag. APL-tiden är en bra möjlighet att knyta kontakter som kan leda till jobb efter studenten. Broby Grafiska har många internationella kontakter som ger dig stora möjligheter till att praktisera utomlands. Dessutom hjälper vi dig med ansökan om finansiering.

 

 

 

Anmälningskod

Industritekniska programmet
Grafisk produktion | tryckare, originalare

Kommunkod: 1766 Broby Grafiska Utbildning
Studievägskod: INPRK00R

 

Ladda ner informationsblad för utbildningen.

 

Välkommen till Broby Grafiska

Broby Grafiska erbjuder en utbildning i en attraktiv studiemiljö,  med stora tekniska resurser, där branschen och internationella nätverk är en del av vardagen. Här kan du utveckla ditt kreativa skapande genom hela kedjan från idé till färdig produkt. Här finns alla möjligheter att ha riktigt roligt, utvecklas och knyta egna kontakter!

Du som elev är viktigast för oss

Under dina tre år på Broby Grafiska är du som elev i fullt fokus. Vi har ett sammansvetsat lärarteam nära dig som stöttar och vägleder dig till att finna och utveckla din vilja och drivkraft. Målet är att du under utbildningen hittar den inriktning som intresserar just dig och att du hittar kontakterna som gör det möjligt för dig att få jobb.

Riksintag

Elever från hela Sverige kan söka till Grafisk produktion, enligt beslut av Skolverket. Motivet till riksrekrytering är att det finns en nationell efterfrågan av kompetensen.

Elevboende – bostadsgaranti

Sunne kommun har bostadsgaranti för nyinflyttade gymnasieelever. Vi arbetar för att skapa trygghet kring elevernas boende. Varje vardag kl 16.00 serveras middag i matsalen på Broby Grafiska för elever som förbeställt detta.
Läs mer om elevboendet.

Maria Bronstedt, fritidsledare och ansvarig vid elevboendet.
Telefon: 0565 – 179 06, 070-358 88 10

Teknikcollege

Tack vare vårt nära samarbete med näringslivet och skolans tekniska resurser är utbildningen certifierad av Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att vi tillsammans med industrin utvecklar utbildningen.

 

Läs magasin om Sunne gymnasieskolor.
Artikel om ”från idé till färdig förpackning” finns på s 14-15.

 

© Krepart

© Krepart

© Krepart

© Krepart

© Krepart

© Krepart

© Krepart

© Krepart

© Krepart

© Krepart