GRAFISK MEDIEPRODUKTION

© Patrik Jansson, elev Broby Grafiska

 

Sista årskursen som går detta gymnasieprogram startade augusti 2010, med studentavslutning juni 2013.


En väl förpackad utbildning

Grafisk medieproduktion är programmet med en bred ­ingång. Första året kan ses som ett basår, då du lär dig de grafiska grunderna och får möjlighet att prova på alla delar som finns inom den grafiska branschen. Du arbetar i olika projekt med bl a layout, formgivning, bild och text för tidningar, ­broschyrer, förpackningar mm från idé till färdig produkt. ­­Du lär dig att hantera hela designprocessen samt de vanligaste programmen inom layout, illustration, bildbehandling och webbproduktion.

Kunskaperna från årskurs ett ger dig bra förutsättningar att välja den inriktning som du tycker är mest intressant för kommande gymnasieår. Du kan välja mellan inriktningarna; Grafisk produktion eller Grafisk medieproduktion/­Förpackningsdesign.

Hos oss har du alla chanser att lyckas nå dina drömmar. ­Grafisk medieproduktion ger vid goda studieresultat möjlighet till jobb direkt efter examen. Utbildningen ger grundläggande behörighet till fortsatta studier vid högskola/universitet eller inom de kvalificerade yrkesutbildningar som finns på Broby Grafiska.

Grafisk produktion

Flexografi är den tryckmetod som ökar mest i hela världen, framförallt inom förpackningsindustrin. Godis, chips, mjölk och mycket mer förpackas i emballage som är tryckt i en flexografipress. Skolans tryckare är eftertraktade inom den grafiska industrin och det finns mycket stora möjligheter att få jobb direkt ­efter din examen, framförallt som tryckare.

Grafisk medieproduktion/förpackningsdesign

Inriktningarna ger dig grunderna för formgivning och ­framställ­ning av grafisk produktion, från idé till färdig ­professionell produkt. Grafisk medieproduktion/Förpackningsdesign erbjuder ­praktisk tillämpning av formgivning kombinerat med grundläggande utbildningar i dataprogram för layout, bildbehandling, ­illustration och webbproduktion.

Förpackningen har en avgörande roll när vi köper en vara. Nästan allt som tillverkas ska förpackas på ett säkert och tilltalande sätt. Design är inte bara dekoren på förpackningen, design är helheten.

Känsla för färg och form, kreativitet och teknikintresse är goda egenskaper för dem som ska jobba med grafiska ­produktioner. Du studerar bland annat bokstävernas form och egenskaper (typografi) samt sammanställning av text och bild (layout).

Inspirerande miljö

I en och samma skola finns utbildningar inom manus, ledarskap, foto, tryck, media, webb, formgivning, hälsa och förpackningsdesign. Här rör du dig i en miljö med andra elever som utvecklas inom ett kreativt område!  Och ni kommer att ha stor nytta och glädje av varandra! Den tekniska utvecklingen är enormt snabb och det är viktigare än någonsin med samarbete.

Skolan med möjligheter

Broby Grafiska är en speciell skola. En vanlig dag i skolan kan du, förutom att möta alla gymnasieelever, även träffa exempelvis en delegation från Japan, forskare från Italien, branschfolk på utbildning och studenter på våra Kvalificerade ­Yrkesutbildningar. I flera ämnen­ har du samma lärare som vidareutbildar folk som redan ­jobbar i branschen. Vi är kända för att ha den senaste tekniken, fräscha lokaler och ovanligt goda branschkontakter. Här finns alla möjligheter att  ha riktigt roligt, utvecklas och knyta egna kontakter!

Unik närhet till branschen – Teknikcollege

För att möta framtidens kompetensbehov inom teknikområdet har Industrikommittén och Teknikföretagen initierat konceptet Teknikcollege. Syftet är att teknikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå ska genomsyras av nära dialog och samverkan med näringslivet.

 

Entreprenöriellt lärande

Film gjord av Marjukka Fisk, Pernilla Eriksson, Sara Hägglund och Per Gustafsson i yrkeshögskoleutbildningen Grafisk medieproduktion.

 

Grafisk Medieproduktion

Film gjord av Simon Areskoug, Anna Poijo, Sebastian Dalhed och Josephine Bäcker i yrkeshögskoleutbildningen Grafisk medieproduktion.

Yrkesförberedande program

Grafisk medieproduktion är ett yrkesförberedande program och skall förbereda för arbetslivet. Programmet omfattar ­2 500 gymnasiepoäng. Poängtalet utgår från att en veckas heltids­studier motsvarar i genomsnitt 25 gymnasiepoäng. Den ­garanterade undervisningstiden är 2 430 timmar.

Hos oss ges du möjlighet läsa hela 2650 poäng inom ramen för den vanliga skoldagen i och med utökat individuellt val.

Grundläggande behörighet till fortsatta studier

När du slutfört dina gymnasiestudier med godkänt i minst ​90% av 2 500 poäng, har du grundläggande ­behörighet för att studera vidare vid högskola/universitet ­eller Kvalificerad ­Yrkesutbildning. Det är bra att om du tidigt under din gymnasie­utbildning tar reda på vilka ­speciella behörighetskrav som finns för den vidareutbildning som du är intresserad av.

Betyg

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygsstegen är IG, G, VG, MVG. Du måste ha betyg i samtliga kurser för att kunna få ett slutbetyg. Närvaron är en viktig del för att klara studierna.

Gemensamma karaktärsämneskurser

Första året är grundläggande och du tränar dig bland annat på att arbeta i projektform. De gemensamma kurserna ger dig en försmak på de olika fördjupningarna. Detta för att underlätta valet till åk 2 och 3.

Individuellt val med utökade möjligheter

Individuellt val omfattar 300 poäng som är ditt eget val. ­Du kan välja kurser utifrån intresse som inte ryms inom programmet, välja att fördjupa dig inom programmet och/eller bredda din behörighet för vidare studier. Individuella valet görs fritt av eleven ur av skolan erbjudet utbud. Kurserna startar beroende av antal intresserade elever.

Du har möjlighet att välja ytterligare kurser på sammanlagt 150 poäng i och med utökat individuellt val. Kurserna garanteras.

Projektarbete

Kursen är på 100 poäng och arbetet ska vara kopplat till ­program och programmål. Du kan exempelvis göra en undersökning eller en utredning, utveckla en idé och mycket ­annat. Vid betygssättningen är själva processen lika viktig som resultatet.