Blank magasin är här!

Ett magasin för inspiration

Det har dykt upp ett nytt magasin brevlådan hos Sveriges ledande och mest inflytelserika design- och reklambyråer. Magasinet är ett examensprojekt skapat av en klass från yrkeshögskolan Broby Grafiska / College of Cross Media i Värmland, och utlovar massor av inspiration till alla som vill läsa. Magasinet kallas Blank.

Det har sedan 1998 varit tradition på skolan i Sunne att skapa ett magasin som slutprojekt för kursen Grafisk Medieproduktion. Magasinet ska efter tre år på utbildningen vara symbolen och ”beviset” för elevernas utveckling och förbättrade kunskaper. Problemet med att skapa ett magasin vars ändamål är att visa på upphovsmännens kompetens kan dock vara att man lätt glömmer det kanske allra viktigaste  –  läsaren.

Blank är ett examensprojekt producerat av studenter från Grafisk Medieproduktion på yrkeshögskolan Broby Grafiska i Sunne. Det är ett magasin vars syfte är att inspirera och stimulera det kreativa sinnet. Finner du en person som befinner sig i en unik situation eller skapar på en unikt sätt så är chansen stor att denne person är en otrolig källa för inspiration. Vårt mål är att finna dessa människor, fånga deras verk och dela dem med de som vill läsa. Blanks mål är att ge kreatörer ett magasin och en webbplats som ska fungera som ett hjälpmedel när inspirationen tryter, när kreativiteten inte finns där eller när du bara vill upptäcka något nytt.

Blank ges ut i 2000 exemplar och kommer att distribueras över hela Sverige, till reklambyråer, grafiska företag och några andra platser, så som bibliotek och skolor. Helt enkelt så vill vi att magasinet ska nå ut till våra framtida arbetsgivare. För att ge mottagaren ett incitament att konsumera magasinet mer än en gång vill vi skapa ett mervärde med tidskriften. Vi vill, utöver innehållet, att magasinets tekniska produktion ska vara en källa för inspiration. Vi vill att utformningen av magasinet ska kännas spännande och att god kunskap och skickligt hantverk har bidragit till något som känns och ser ut som något som platsar i bokhyllan.

Under arbetet med den senaste upplagan av projektet valde avgångsklassen därför en annan utgångspunkt. Resultatet skulle fortfarande bli ett magasin, men vägen dit skulle se helt annorlunda ut.

Magasinet bytte för första gången namn och fick temat ”inspiration” – den gemensamma starten för alla kreativa arbeten. Namnet Blank är en symbol för stadiet innan inspiration infinner sig, den totala tomheten strax före en kreativ process sätts igång.
Alla människor har sina egna vägar till inspiration som influerar deras skapande på ett meningsfullt och personligt sätt. Det svåra är att hitta gemensamma källor som alla kan finna någonting i, någon slags universell inspiration. Är du en fotograf inspireras du av fina bilder, är du en tecknare inspireras du av andra tecknares verk osv. Det finns mängder av tidskrifter som uppfyller dessa behov. Det Blank vill ge är inspiration som är gränslös och oberoende av verksamhetsfält. För samma kreativa gnista som kan födas när man befinner sig i en välkänd miljö, kan lika gärna komma från en helt oväntad plats. Och kanske, kanske, kan man till och med få ut ännu mer ur en sådan universell, oväntad källa till inspiration.

Utbudet av artiklar är varierande. Från intervjuer med fantastiska formgivare som Henrik Nygren och Brock Davis till porträtt av mångsysslare som Daniel-Adams Ray och berättelser om berg-och-dalbanor som har ihjäl sina passagerare. Ingen artikel är riktad mot ”alla” men Blank magasin’s samling av artiklar innehåller något som kan sätta igång en kreativ process i vilket huvud som helst.

Värt att nämna är magasinets försök att aktivera flera sinnen med hjälp av QR-koder. Dessa för läsaren till ljud och filmklipp som erbjuder en fördjupning och en upphöjd upplevelse av artiklarna. Klippen, som bland annat består av filmintervjuer, kan man se på

www.blankmagasin.se